Διευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 17917/14.04.2014 για το Κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/05/2014
Διευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 17917/14.04.2014 για το Κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Διευκρινήσεις επί της Εγκυκλίου 17917/14.04.2014 «Εφαρμογή εγκυκλίου Οδηγίες διαχείρισης για τα έτη 2013 - 2015 & προετοιμασία κλεισίματος /κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις. Αφορά θέματα όπως: Δημόσιες συμβάσεις, Τεχνική υποστήριξη τρεχουσών διαχειριστικών αναγκών, Τροποποιήσεις ενταγμένων πράξεων, Προθεσμία υποβολής σχεδίων εξυγίανσης και άλλα.