Διεξαγωγή Διαγωνισμού Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/07/2012

Η Ευρώπη στην περιοχή μουΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 13/07/2012, την διεξαγωγή διαγωνισμού φωτογραφίας με τίτλο: «Η Ευρώπη στην περιοχή μου».

Ο διαγωνισμός φιλοξενείται στην σελίδα facebook της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα ισχύει έως τις 31/08/2012.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προβολή σημαντικών έργων που ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο της Ε.Ε. εδώ.