«Δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο γνώσης», Ανακαλύψτε τις καινοτόμες υπηρεσίες του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας & Τεχνολογίας του ΕΚΤ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/02/2016
«Δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο γνώσης», Ανακαλύψτε τις καινοτόμες υπηρεσίες του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας & Τεχνολογίας του ΕΚΤ

Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) είναι ο αναπτυξιακός πυρήνας μιας εθνικής κλίμακας ηλεκτρονικής υποδομής που αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, διαφύλαξη και διάθεση της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής σε περιεχόμενο, δεδομένα και υπηρεσίες. http://epset.gr/el.

Πρόκειται για μια υποδειγματική καινοτομική υποδομή, τόσο σε φυσικές υποδομές όσο και σε υπηρεσίες. Με βασική πολιτική την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση, την ενίσχυση της κυκλοφορίας της και την ανάπτυξη μέσα από ανοικτές τεχνολογίες, την περίοδο 2010-2015 το ΕΠΣΕΤ ενσωμάτωσε αποτελεσματικά τις νέες ΤΠΕ, τις σύγχρονες πρακτικές της διαδικτυακής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης και ανέπτυξε καινοτόμες υπηρεσίες για τους χρήστες: τους ελληνικούς φορείς που παράγουν και διαθέτουν περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, τους ερευνητές, τους ακαδημαϊκούς, τους ανθρώπους των επιχειρήσεων και τους απλούς πολίτες.

Ανέπτυξε και διέθεσε νέα εργαλεία και ανοικτές υποδομές με πολλαπλασιαστική επίδραση στον χώρο της έρευνας: εθνικά αρχεία, όπως το νέο περιβάλλον του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (http://phdtheses.ekt.gr/eadd/?locale=el),

καταλόγους όπως ο σύγχρονος Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών και η υποδομή αναζήτησης βιβλιογραφικών καταλόγων "η Αργώ", συσσωρευτές περιεχομένου για τη μεγαλύτερη πύλη πρόσβασης σε ελληνικό περιεχόμενο (www.openarchives.gr), υποδομές ευρετηρίων όπως το Ευρετήριο ΑΚΕ για την πολύτιμη και μέχρι σήμερα διάσπαρτη ελληνική επιστημονική παραγωγή στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ), τα μητρώα των Ελλήνων ερευνητών, διδακτόρων και ερευνητικών οργανισμών.

Δημιούργησε παραδειγματικά αποθετήρια για την έρευνα, τεχνολογία, επιστήμη και επιχειρηματικότητα, και τη μοναδική ελληνική πλατφόρμα με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων EKT "e-Publishing", (http://epublishing.ekt.gr/el)  που καλύπτει όλα τα στάδια της εκδοτικής δραστηριότητας των Ελλήνων εκδοτών. Ανέπτυξε και διέθεσε «εργαλεία» CRIS σε σημαντικούς φορείς έρευνας όπως είναι τα Πανεπιστήμια, για την οργάνωση της ερευνητικής & αναπτυξιακής δραστηριότητας και δημιούργησε την κεντρική υποδομή συγκέντρωσης των στοιχείων ώστε η Ελλάδα να συμβαδίζει με την ΕΕ.

Ανέπτυξε και οργάνωσε σε σύγχρονη και βιώσιμη υποδομή την παραγωγή εθνικών δεικτών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στη χώρα μας, επανατοποθετώντας την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη και προσφέροντας τη βάση για τη νέα προγραμματική περίοδο, (http://metrics.ekt.gr/).  Και το κυριότερο έδωσε παραδείγματα επανάχρησης του περιεχομένου σε σημαντικούς τομείς όπως στην εκπαίδευση. Όλα τα παραπάνω στηρίζονται σε μια προηγμένη φυσική υποδομή μεγάλης επενδεδυμένης αξίας που σέβεται το περιβάλλον (Green IT).

Tέλος στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα συμπεριλαμβάνονται νέες υπηρεσίες, όπως η Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Διδακτικών Αντικειμένων "ΜΗΤΙΔΑ", (http://www.mitida.gr/) καθώς και η ηλεκτρονική πλατφόρμα CrowdcollEKT, (http://www.crowdcollEKT.gr/) η οποία είναι πλατφόρμα Crowdsourcing, συνδυάζει εξωστρέφεια και διαδραστικότητα και εφαρμόζεται από Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Αποθετήρια Έρευνας, Πανεπιστήμια, Δημόσια Διοίκηση άλλους φορείς.