Διεύθυνση: Λέκκα , 23-25, Αθήνα, 10562

Τηλέφωνο: 2103722405 Fax: 2103722498 2103722404

Email: d.dessypris@infosoc.gr

Βιογραφικό:

Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" έχει οριστεί από τον Μάρτιο του 2008, ο κ. Δημήτριος Δεσύπρης, σύμφωνα με τον Νόμο 3614/2007.

Ο κ. Δημήτριος Δεσύπρης γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και είναι έγγαμος με δύο παιδιά. Απεφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με την ειδικότητα του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Διαθέτει 15 –ετή βιομηχανική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας παραγωγής και συντήρησης βιομηχανικών μονάδων, καθώς και στη μελέτη, σχεδίαση και παρακολούθηση υλοποίησης νέων επενδύσεων.

Ασχολείται, ως δημόσιος υπάλληλος, με θέματα διαχείρισης πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε από το 1988 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, διαχειρίστηκε τα ΜΟΠ της Έρευνας, το ΕΠΕΤ 1 ως γραμματέας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, την οργάνωση της προκήρυξης και την προκήρυξη της πρωτοβουλίας STRIDE καθώς και ορισμένα ειδικά έργα του ΕΠΕΤ 2 και του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχνικής Βοήθειας.

Tέλος, ασχολήθηκε με το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας της DGXVII και με το BRITE EURAM / τομέας Αεροναυπηγικής, ως εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ, καθώς και με θέματα επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας.

Από τον Δεκέμβριο του 2004 έως τον Μάρτιο του 2008 διετέλεσε Προϊστάμενος της Μονάδας Β' της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας".