ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Απενταγμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 09/03/2017
Περιγραφή

Οι προτεινόμενες εφαρμογές δημιουργούν μια ψηφιακή διαδρομή-βιωματική ξενάγηση στο αρχαίο Βασιλείο της Μακεδονίας. Προτείνεται η παραγωγή περιεχομένου με μνημεία και χώρους που θα αποτελέσουν συστατικά - στάσεις του ολοκληρωμένου δικτύου περιήγησης σε ένα διαδραστικό ψηφιακό χάρτη της Μακεδονίας, ώστε ο επισκέπτης να αποκτά μια συνολική αντίληψη. Οι εφαρμογές συντίθενται από την επεξεργασία υποβάθρων που προκύπτουν από διαφορετικά μετρητικά ή μη εργαλεία επεξεργασίας. Τα ψηφιακά παραδοτέα χαρακτηρίζονται είτε πολυμεσικά στο σύνολό τους, είτε κινούμενης ή στατικής εικόνας, 3Danimations, εκφωνήσεις κλπ. Ειδικότερα προβλέπεται μία σειρά δράσεων για την παραγωγή περιεχομένου με βάση ένα σενάριο βιωματικής περιήγησης στον χώρο των αρχαίων πόλεων. Το σενάριο εξυπηρετείται από στοιχεία των φυσικών χώρων τα οποία κατά τη σύνθεσή τους με ψηφιακά υπόβαθρα και περιεχόμενο, αποδίδουν τον ψηφιακό χώρο. Συμπεριλαμβάνονται οι αρχ.χώροι & Μουσεία Αιγών, Πέλλας, Βέροιας, οι χώροι Μίεζας, Έδεσσας, Ιερού Μητέρας, Νικομήδειας, Κλειδίου, Μακεδονίδος με βιωματική περιήγηση στα Μουσεία(3), ψηφιακές αναπαραστάσεις τοπογραφικών, ψηφιακές αποκαταστάσεις και κίνηση στο εσωτερικό μη προσβάσιμων τάφων, ψηφιακές αποκαταστάσεις σημαντικών μνημείων (Mixed media), εφαρμογές αυτόματης ξενάγησης για ατομικό φορητό σύστημα, εφαρμογές augmented reality και για smart phones, παραγωγές περιεχομένου κινούμενης εικόνας για τα έργα και τις εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους (Mixed media), 500 κινητά αντικείμενα σε ψηφιακή μορφή (εικόνα & κείμενο),3 διαδραστικά παιχνίδια και 3 εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Θα παραχθούν ψηφιακά φωτογραφικά υπόβαθρα υψηλής ανάλυσης(500), ψηφιακά υπόβαθρα κινούμενης εικόνας(200'), ψηφιακές αναπαραστάσεις και αποκαταστάσεις από ψηφιακά υπόβαθρα και μετρητικά εργαλεία απόδοσης περιεχομένου(20), 3-D animation(30) και QTVRs(15), mixed media(30), ψηφιοποίηση και απόκτηση αρχειακού υλικού κινούμενης εικόνας(360'), συγγραφή, αφήγηση, παραγωγή ήχων(30 λεπτά), Web app(9), mobile app(6),

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
376781
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
2622
Ημ/νία Υποβολής
02/05/2012
Δικαιούχος
ΙΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ
Φορέας Πρότασης
ΙΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ
Αρχικός Προϋπολογισμός
1.741.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις