Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για την Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ

Ολοκληρωμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2016
Περιγραφή

Η πράξη θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ, μέσα από συγκεκριμένες δομές και διαδικασίες που αποσκοπούν στην αποδοτικότερη διαχείριση και στην, ολοκληρωμένη, ενοποιημένη, ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε ειδικού βάρους και ενδιαφέροντος ψηφιακές συλλογές, στο ερευνητικό υλικό και συναφές περιεχόμενο. Κύριος εκφραστής της πράξης είναι η επέκταση του ΣΨΒ “Πέργαμος” ώστε να αποκτήσει τη λειτουργικότητα ενός ιδρυματικού αποθετηρίου. Το ΕΚΠΑ επενδύει στην υπάρχουσα υποδομή ψηφιακής βιβλιοθήκης ώστε να ενοποιήσει το σύνολο του ψηφιακού υλικού. Η Ενιαία Πλατφόρμα Ψηφιακού Αποθετηρίου, που θα χρησιμοποιεί δοκιμασμένες λειτουργίες ψηφιακής βιβλιοθήκης, συμβατές με νέα πρότυπα και τεχνολογίες αιχμής και θα ενσωματώνει πιστοποιημένες διαδικασίες και κανόνες απόθεσης υλικού, θα αποτελέσει το νέο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΚΠΑ, προσφέροντας υπηρεσίες αυξημένης αξίας διαχείρισης, τεκμηρίωσης, διάθεσης και διατήρησης του υλικού, ανεξάρτητα από το είδος του (γκρίζα βιβλιογραφία, εργασίες, έντυπα, άρθρα, ειδικές συλλογές κλπ). Παράλληλα προβλέπεται και ο εμπλουτισμός με ψηφιακά αντικείμενα και υλικό τεκμηρίωσης. Επιπλέον για την καλύτερη προβολή του εντός ΕΚΠΑ παραγόμενου υλικού, πληροφορίας και περιεχομένου, θα υλοποιηθούν υπηρεσίες, όπως: ηλεκτρονική αποδελτίωση και ευρετηρίαση τιμητικών τόμων και πρακτικών συνεδρίων, διασύνδεση ΠΣ Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS), μετατροπή συγγραμμάτων σε προσβάσιμη ψηφιακή μορφή για ΦμεΑ, υποστήριξη υπηρεσίας e-Publishing για τα περιοδικά που εκδίδει το ΕΚΠΑ, παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκη για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, παραγωγή πολυμορφικού υλικού πληροφόρησης και διάθεσή του με χρήση πολυκαναλικής προσέγγισης για διάφορα θέματα όπως χρήση υπηρεσιών βιβλιοθήκης.

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
304160
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
9724
Ημ/νία Υποβολής
15/10/2010
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φορέας Πρότασης
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αρχικός Προϋπολογισμός
1.500.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις