ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2015
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
4
Δικαιούχος
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
345.003,52 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
327506
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
22/10/2014
Ημερομηνία Λήξης
05/11/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
20/04/2015
Ημερομηνία Λήξης
02/06/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Δημόπουλος Ευάγγελος

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500553

Email edimop@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις