Απόλυτα επιτυχής η ολοκλήρωση του ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/01/2016

Με απόλυτη επιτυχία και πλήρη απορρόφηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. “έκλεισε” το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση". Με τη χρηματοδότησή του υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα που μεταβάλλουν τη λειτουργία του Δημοσίου, συμβάλουν στην εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων, αναπτύσσουν βασικές υποδομές και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης της Οικονομίας.

Η εξέλιξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το 2007 μέχρι το 2015, χαρακτηρίστηκε από συνεχείς μεταβολές στο σχεδιασμό του, σημαντικές καθυστερήσεις στην ωρίμανση, στις διαγωνιστικές διαδικασίες καθώς και στην υλοποίηση των έργων από τους δικαιούχους φορείς. Πολλοί θεώρησαν ότι η απώλεια πόρων από το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" θα ήταν αναπόφευκτη, ως αποτέλεσμα των καθυστερήσεων, των αδυναμιών σημαντικών δικαιούχων στη διαχείριση των έργων και της έλλειψης ενός πλαισίου για την αποτελεσματική υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Ωστόσο, με τη συστηματική προσπάθεια της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τη θετική συμβολή της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" πέτυχε την πλήρη επίτευξη των στόχων δαπανών που είχε αναλάβει να διαχειριστεί. Εντός του 2015 προχώρησε δραστικά η εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με την απόσυρση άνω των 100 έργων με επισφαλή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, σημαντικές καθυστερήσεις ή/και χαμηλή προστιθέμενη αξία. Επικεντρώθηκε η προσπάθεια στην ολοκλήρωση σημαντικών έργων και στην ελαχιστοποίηση όσων θα επιβάρυναν εθνικούς πόρους.

Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας, έργα υψηλής προτεραιότητας, όπως η Επέκταση των Ευρυζωνικών Δικτύων σε «Λευκές» και Αγροτικές περιοχές, ή Ηλεκτρονική Αποθήκευση και Πρόσβαση σε Ιατρικές Απεικονίσεις σε 8 Περιφέρειες της χώρας, ολοκλήρωσαν τα ορόσημα τους, και έργα με κοινωνική διάσταση που συμβάλλουν στη μείωση του ψηφιακού χάσματος, όπως η «Ψηφιακή Αλληλεγγύη», εξασφάλισαν ευρυζωνική πρόσβαση σε 200.000 από τους πλέον οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.

Η απόλυτα επιτυχής ολοκλήρωση του Ε.Π. - με απορρόφηση που προσεγγίζει το 110% του προϋπολογισμού, αποτελεί μια σημαντική διαχειριστική επιτυχία, κατορθώνοντας το 2015 να πραγματοποιηθούν πληρωμές μεγαλύτερες από το σύνολο των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν τα 8 πρώτα έτη (2007-2014) του προγράμματος, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Έτος

Πληρωμές ανά έτος (% επί των συνολικών Πληρωμών)

2009

0,11%

2010

10,20%

2011

3,15%

2012

5,83%

2013

6,89%

2014

17,98%

2015

55,83%

*δεν περιλαμβάνονται έργα κρατικών ενισχύσεων

Η επιτυχία αυτή του 2015, θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί με μια ισχυρή εκκίνηση των έργων ΤΠΕ στο ΕΣΠΑ 2014-2020, αξιοποιώντας τους μηχανισμούς που απέδειξαν ότι μπορούν να παράγουν θεαματικά αποτελέσματα, κάτω από δύσκολες συνθήκες και πίεση. Με ρεαλιστικό προγραμματισμό, μετρήσιμους στόχους και αποτελεσματική διαχείριση, το στοίχημα της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως μέσο κοινωνικής σύγκλισης και οικονομικής ανάπτυξης, αποδείχθηκε ότι μπορεί να κερδηθεί.