Τροποποίηση Προσκλήσεων 32 & 34

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/12/2011
Τροποποίηση Προσκλήσεων 32 & 34

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενημερώνει τους δυνητικούς φορείς υποβολής προτάσεων στην στην Πρόσκληση 32  και στην Πρόσκληση 34 για την τροποποίηση αυτών.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων και για τις δύο προσκλήσεις ορίζεται η Παρασκευή 24  Φεβρουαρίου 2012.

Υπενθυμίζεται ότι:

η Πρόσκληση 32 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", αφορά την επέκταση και συνέχιση του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.

η Πρόσκληση 34 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση",αποσκοπεί στην κάλυψη των αγροτικών περιοχών της χώρας με διαδικτυακή υποδομή υψηλής ταχύτητας.

Σχετικά Αρχεία