«Άνοιγμα της εκπαίδευσης» για την τόνωση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε σχολεία και πανεπιστήμια

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/09/2013
«Άνοιγμα της εκπαίδευσης» για την τόνωση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε σχολεία και πανεπιστήμια

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε χθες, 25.09.2013, την πρωτοβουλία για το άνοιγμα της εκπαίδευσης "Opening up Education Initiative", η οποία συνδέεται με την έναρξη λειτουργίας ενός νέου διαδικτυακού τόπου με τίτλο "Open Education Europa".

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκπαίδευσης με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και περιεχομένου.

Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε σε μια χρονική περίοδο όπου οι θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν κρίσιμα θέματα για την Ευρώπη. Η καινοτόμος χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης θα βελτιώσει την πολυμορφία και την αποτελεσματικότητα ευκαιριών κατάρτισης για τους ευρωπαίους πολίτες.

Σε μια πρόσφατη έρευνα για τη χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία διαπιστώθηκε ότι μόνον ένα στα 4 παιδιά 9 ετών φοιτά σε «σχολείο με υψηλό επίπεδο ψηφιακού εξοπλισμού» — με πρόσφατο εξοπλισμό, ταχεία ευρυζωνική πρόσβαση (10 mbps και άνω) και υψηλή «συνδεσιμότητα» (ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς, τοπικό δίκτυο, εικονικό περιβάλλον μάθησης).

Διαπιστώθηκε επίσης ότι μόνο το ήμισυ των 16-χρονων, βρίσκονται σε «σχολείο με υψηλό επίπεδο ψηφιακού εξοπλισμού» και 20% των σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχει ποτέ ή σχεδόν ποτέ χρησιμοποιήσει υπολογιστή στα σχολικά του μαθήματα. Ενώ περισσότερο από το 60% των παιδιών ηλικίας εννέα ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση φοιτούν σε σχολεία τα οποία δεν έχουν ακόμη ψηφιακό εξοπλισμό.

Μεταξύ 50% και 80% των σπουδαστών στις χώρες της ΕΕ δεν χρησιμοποιούν ποτέ ψηφιακά διδακτικά βιβλία, λογισμικό ασκήσεων, εκπομπές/ βιντεομηνύματα (podcast), προσομοιώσεις ή εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ως «ψηφιακά σίγουρους» ή ικανούς να διδάσκουν αποτελεσματικά ψηφιακές δεξιότητες, και 70% θα ήθελαν περισσότερη κατάρτιση στη χρήση ΤΠΕ.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει επίσης ψηφιακή πρόκληση:

Δεδομένης της αναμενόμενης σημαντικής αύξησης του αριθμού των σπουδαστών της ΕΕ κατά την επόμενη δεκαετία, τα πανεπιστήμια πρέπει να προσαρμόσουν τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και να παρέχουν ένα συνδυασμό διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο και ηλεκτρονικών δυνατοτήτων μάθησης, όπως MOOC΄s (Massive Open Online Courses) – απεριόριστα ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα -.

Μέθοδος που επιτρέπει στα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή και μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Όμως πολλά πανεπιστήμια δεν είναι έτοιμα για την αλλαγή αυτή.

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών θεμάτων καθώς και άλλων ψηφιακών προβλημάτων, τα οποία παρεμποδίζουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες θα απαιτούνται για το 90% των θέσεων εργασίας έως το 2020 εγκαινιάσθηκε η πρωτοβουλία με τίτλο το «Άνοιγμα της εκπαίδευσης».

Η παρουσίαση & έναρξη της πρωτοβουλίας έγινε από τους αρμοδίους, δηλ. από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο κα. Neelie Kroes και από την Επίτροπο αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας κα. Ανδρούλλα Βασιλείου.

Η πρωτοβουλία «άνοιγμα της εκπαίδευσης» εστιάζεται στα εξής:

  1. Δημιουργία καινοτόμων ευκαιριών για σπουδαστές, επαγγελματίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα αναφορικά με τον τρόπο που διδάσκουν και διδάσκονται, κάνοντας ευρύτερη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και περιεχομένου για την προώθηση μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, με τη σύσταση «κοινοτήτων πρακτικής» μεταξύ των καθηγητών, καθώς και την ενθάρρυνση καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών.
  2. Αυξημένη χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources – OER), εξασφαλίζοντας ότι τα εκπαιδευτικά υλικά που παράγονται με δημόσια χρηματοδότηση όπως το Erasmus +, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε όλους, μέσω του διαδικτυακού τόπου http://www.openeducationeuropa.eu/.
  3. Αύξηση της διαφάνειας για τους χρήστες των εκπαιδευτικών πόρων αναφορικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  4. Βελτίωση της υποδομής των ΤΠΕ και της συνδεσιμότητας στα σχολεία
  5. Ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της καλύτερης κατανόησης της επίδρασης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και της διερεύνησης νέων τρόπων διδασκαλίας και μάθησης.

Και όπως δήλωσε η επίτροπος κ. Βασιλείου «Το εκπαιδευτικό τοπίο μεταβάλλεται σημαντικά, από το σχολείο έως το πανεπιστήμιο και πέραν αυτού: η ανοικτή εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία θα είναι σύντομα «αναγκαία», όχι μόνο «χρήσιμη», για όλες τις ηλικίες. Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για να εξασφαλιστεί ότι ιδιαίτερα οι νέοι θα είναι εφοδιασμένοι με τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για το μέλλον τους. Δεν αρκεί να γνωρίζουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα, χρειαζόμαστε νέους που να μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα. Το άνοιγμα της εκπαίδευσης αφορά τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων σε νέες μεθόδους μάθησης, έτσι ώστε οι πολίτες μας να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, να είναι πιο δημιουργικοί, καινοτόμοι και επιχειρηματικοί».

Αντίστοιχα, η Αντιπρόεδρος Kroes πρόσθεσε: «Το όραμά μου είναι να έχει κάθε τάξη ψηφιακό εξοπλισμό έως το 2020. Η εκπαίδευση πρέπει να συνδέεται με την πραγματική ζωή.·Δεν μπορεί να είναι ένας παράλληλος κόσμος. Οι νέοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία σε όλες τις πτυχές της ζωής. Χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες για την απόκτηση εργασίας. Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μας, όχι μόνο ορισμένα από αυτά, πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτήν την πραγματικότητα».

Πρωτοβουλίες που συνδέονται με το άνοιγμα της εκπαίδευσης θα χρηματοδοτηθούν με στήριξη από το πρόγραμμα Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και το Horizon 2020, το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Παραδείγματος χάριν, το πρόγραμμα Erasmus+ θα προσφέρει χρηματοδότηση σε παρόχους εκπαίδευσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν επιχειρηματικά μοντέλα προσαρμοσμένα στις τεχνολογικές αλλαγές και να υποστηρίξουν την εξέλιξη των εκπαιδευτικών μέσω ανοικτών ηλεκτρονικών μαθημάτων. Το σύνολο του εκπαιδευτικού εξοπλισμού που θα υποστηρίζεται από το Erasmus + θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο κοινό με «ανοικτές άδειες».

Τα οφέλη αυτών των δράσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, δεδομένης της προβλεπόμενης ραγδαίας ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρονικής μάθησης, περίπου κατά 15 φορές περισσότερο, αντιστοιχώντας έτσι στο 30% του συνόλου της αγοράς εκπαίδευσης, κατά την επόμενη δεκαετία.

Περισσότερα

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-341_en.htm

http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/september-25th-marks-launch-open-education-europa-portal

https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/1104

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_el.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-813_en.htm

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0