Ανακοίνωση για συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα επικαιροποιημένα Πλαίσια Συνεργασίας των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/10/2012
Ανακοίνωση για συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα επικαιροποιημένα Πλαίσια Συνεργασίας των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» σε συνεργασία με το ΕΚΤ, δημοσιεύουν κατάλογο Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων σε σχέση με θέματα που αφορούν τα Επικαιροποιημένα Πλαίσια Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχων και ΕΚΤ, προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο της υλοποίησης των προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων για τους Δικαιούχους των πράξεων των προσκλήσεων 31 και 31.2.