ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Τελευταία Τροποποίηση: 17/02/2017
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
3
Δικαιούχος
Ο.Α.Σ.Π.
Προϋπολογισμός
143.878,34 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Προμήθειες
Κωδικός Έργου
452095
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
29/05/2015
Ημερομηνία Λήξης
15/06/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Προεστάκη Αικατερίνη

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500534

Email kpro@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις