Άµεση εξυπηρέτηση του πολίτη µε ένα µόνο “κλικ”

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/07/2015
Άµεση εξυπηρέτηση του πολίτη µε ένα µόνο “κλικ”

Είναι ο τίτλος της ημερίδας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (από 9.30- 13.00) για την παρουσίαση του έργου "Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους λοιπούς Δηµόσιους Φορείς" που πρόκειται να ολοκληρωθεί κατά το τέλος Οκτωβρίου 2015.

Το έργο αφορά τόσο στην διαδικτυακή αναβάθµιση των στρατολογικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες όσο και την ολοκλήρωση των ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη στρατολογία ως σύνολο.

Υλοποιείται με πόρους του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" – ΕΣΠΑ 2007-2013- και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες, οι οποίες στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και η νέα ιστοσελίδα (www.stratologia.gr), θα είναι διαθέσιμες στο κοινό κατά το τέλος Σεπτεμβρίου και προσβάσιμες µέσω του νέου διαδικτυακού τόπου της Στρατολογίας όσο και μέσω της Δικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ».

Πρόκειται για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Έκδοση Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’ και Β’
 • Κατάθεση Δελτίου Απογραφής
 • Διεκπεραίωση αιτηµάτων που προκύπτουν από ευεργετήµατα Στρατολογικού Νόµου (αναβολές, µειωµένη θητεία, απαλλαγές κλπ)
 • Παροχή προσωποποιηµένων υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονική αποστολή Σηµειώµατος Κατάταξης κλπ)

Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα πλήρους διαδικτυακής πρόσβασης στις εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες μετά την πιστοποίησή τους ως χρήστες της Εθνικής Πύλης Δηµόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ».

Στα οφέλη που προκύπτουν από τη βελτιστοποίηση των Στρατολογικών Υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται:

 • Η άρση του ισχύοντος γεωγραφικού περιορισµού και δυνατότητα των πολιτών να εξυπηρετούνται από οποιοδήποτε Στρατολογικό Γραφείο της Χώρας.
 • Η εξυπηρέτηση του απόδηµου Ελληνισµού.
 • Η μείωση του χρόνου αξιολόγησης κι εξυπηρέτησης των αιτηµάτων των πολιτών.
 • Η μείωση του όγκου των εργασιών των Στρατολογικών Γραφείων και επιτάχυνση του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων, παράλληλη μείωση ανθρωποωρών για τη συγκέντρωση κι ανάλυση των στοιχείων.
 • Η ηλεκτρονική διαχείριση της Στρατολογικής Νοµοθεσίας.
 • Η απλούστευση σύνθετων διαδικασιών και η αυτοματοποίηση µεγάλου αριθµού χρονοβόρων διαδικασιών όπως είναι π.χ. ο υπολογισµός στατιστικών στοιχείων με αποφόρτιση του προσωπικού των Γραφείων και παροχή στατιστικών στοιχείων.
 • Η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του συστήματος µε συστήματα τρίτων φορέων, κατά την ηλεκτρονική υποβολή και λήψη στοιχείων.
 • Η μείωση των δαπανών λειτουργίας.
 • Η κεντρική τήρηση και διαχείριση στοιχείων, που συνδέεται με τον αποτελεσµατικότερο εσωτερικό τους έλεγχο.
 • Ηλεκτρονική διαχείριση του αρχείου, απλοποίηση του τρόπου αρχειοθέτησης µε χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

Από τις προσφερόμενες υπηρεσίες ωφελείται:

 • Το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι με τη χρήση του διαδικτύου θα απολαμβάνουν υπηρεσίες βελτιωμένης ποιότητας, μεγαλύτερης ταχύτητας ευελιξίας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης προς το ΥΠΕΘΑ, µε χαµηλότερο κόστος και µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
 • Το προσωπικό που θα προσληφθεί για την εκτέλεση του έργου και θα καταρτισθεί στις νέες τεχνολογίες
 • Οι Ειδικές οµάδες κοινού (ΑΜΕΑ, σύλλογοι).
 • Τα Υπουργεία και οι συναρμόδιοι φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, οι οποίοι μέσω της ηλεκτρονικής τους διασύνδεσης θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης και αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης ή/και οποιασδήποτε άλλης συναφούς στρατολογικής πληροφορίας.

 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.414.001,8

Κοινοτική Συνδρομή: 1.188.813,06